چهارمین جلسه اعضای کمیته علمی همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام مورخ سه شنبه 6 مرداد 1394 در موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با حضور دکتر سیدیحیی صفوی، دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر سیدحمزه صفوی، دکتر یزدان پناه، دکتر محمدجعفرآجورلو، دکتر ابراهیم رومینا، دکتر رضاجنیدی، دکتر بهرام فرجی برگزار شد.

 در این جلسه که با هدف نهائی کردن ارکان همایش، اعضای کمیته نهائی، تقویم زمانی و مکان برگزاری همایش، محورهای اصلی و فرعی همایش، حامیان و مشارکت کنندگان همایش و مشخص شدن دبیر همایش و کمیته ها، و مشخص شدن اعضای کمیته ها شامل : دکترسیدیحیی صفوی - دکتر محمدرضا حافظ¬نیا- دکتر سید حمزه صفوی- دکتر بهرام فرجی- دکتر محمدجعفر آجورلو - - دکتر مدیری- دکتر علیرضا فرشچی- دکتر امیر عبداللهیان- دکتر سعداله زارعی - دکتر یزدان¬پناه-  دکتر ابراهیم رومینا- دکتر هادی اعظمی- دکتر سید هادی زرقانی - حضرت آیت اله محسن اراکی- دکتر جواد اطاعت- دکتر یدالله کریمی¬پور - دکتر محمدحسین رامشت-  دکتر محمد اخباری- دکتر محمدحسین افشردی- دکتر شمس دولت¬آبادی- دکتر محمدباقر قالیباف- دکتر سید سلمان صفوی-  دکتر سیدکاظم سجادپور - دکتر بهادر امینیان- دکترابراهیم متقی- دکتر کاظم ذوقی بارانی- دکتر رضا جنیدی- دکتر سیدعباس احمدی- دکترعباس علیپور -دکتر ماجد حسین – دکتر محمدرحیم عیوضی-دکتر حسین حسینی-دکتر کاظمی قمی-دکتر جواد شوشتری-دکتر محمدحسین پاپلی یزدی-دکترمسلم مصلح زاده-آیت الله تسخیری-دکترمحمدی-دکتر رشیدی دکتر شریفی سادات برگزار گردید.

همچنین در این جلسه مقرر شد همایش به صورت بین المللی در آبان 1395 و در سالن همایش های دانشگاه تربیت مدرس (و یا دانشگاه تهران) طی دو روز متوالی برگزار شود و دبیر محترم اجرایی نسبت به برگزاری یک تور با اخذ هزینه از مشارکت کنندگان، برنامه ریزی و اقدام نماید.

محورهای اصلی و فرعی همایش "بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام"


الف) گونه شناسی بحران¬های جهان اسلام
- بحران¬های قومی – نژادی
- بحران¬های دینی و مذهبی
- بحرانهای اقتصادی در جهان اسلام
- بحرانهای فرهنگی در جهان اسلام
- بحرانهای زیست محیطی در جهان اسلام(آب)
- بحران¬های ناشی از منابع طبیعی(انرژی و کانی)

ب)کانون¬ها و مناطق بحرانی در جهان اسلام
- شرق مدیترانه
-افغانستان
- شبه جزیره عربستان
- جنوب شرق آسیا
- خلیج فارس
- افریقا
-منطقه قفقاز
- آسیای مرکزی و سین کیانگ
- جنوب شرق اروپا
- جنوب آسیا
- شرق آسیا

ج) ریشه¬یابی بحران¬های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام
-    -سیر تکوین تاریخی بحران¬های ژئوپلیتیکی
-    -عوامل مکانی - فضایی موثر بر بحرانهای ژئوپلیتیکی
-    -نقش دولت¬ها و بازیگران سیاسی درون منطقه¬ای جهان اسلام
-    -نقش دولت¬ها و بازیگران مداخله¬گر فرا منطقه¬ای (قدرت¬های جهانی)
-    -نقش نخبگان مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
-    -نقش رسانه¬ها در بحران¬های ژئوپلیتیکی
-   
د‌)    بازتاب¬های فضایی-محیطی بحران¬های ژئوپلیتیکی جهان اسلام
-    -الحاق و انتزاع در کشورهای جهان اسلام
-    -ناپایداری قدرت، سیاست و مرزهای سیاسی در جهان اسلام
-    -توسعه تهدیدات و ناامنی در حال و آینده
-    -بحران¬ها و نقش آن در همگرایی جهان اسلام
-    -بحران¬ها و نقش آن در واگرایی جهان اسلام
-    -تاثیر بحران¬ها در گسترش فقر و مصیبت
-    -نقش بحران¬ها در کاهش قدرت جهان اسلام
-    -بسترسازی مداخله نظامی قدرت¬های فرامنطقه¬ای
-    -تاثیر بحران¬ها در تخریب و توسعه نیافتگی جهان اسلام
-    -تاثیر بحران¬ها در ظهور سلطه استعمار جدید (موج سوم استعمار)
-    -تاثیر بحران¬ها در توسعه تروریسم
-   
ه) راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام
-    -نگرش¬ها و رویکردهای مهار و گسترش بحران
-    -مدل¬های  نظری مدیریت بحران های ژئوپلیتیکی
-    -الگوها تجارب موفق مدیریت بحران در جهان اسلام
-    -آسیب شناسی مطالعات و پژوهش¬های وحدت در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات همگرایی در جهان اسلام
-    -ملاحظات و الزامات تشکیل امت واحده اسلامی
-    -منافع و ارزش¬های مشترک در جهان اسلام
-    -فرصت¬سازی  خلق منافع مشترک در جهان اسلام
-    -نقش رهبران مذهبی، نخبگان، رسانه¬ها، سیاست¬مداران در همگرایی و حل منازعات در جهان اسلام
-    -راهکارهای زدایش و خنثی¬سازی ریشه¬ها و عوامل بحران

e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید