اولین جلسه کمیته برگزاری اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام که باحضور آقایان دکتر دکتر سیدیحیی صفوی،  دکتر سیدحمزه صفوی، دکتر یزدان پناه، دکتر متقی، دکتر حافظ نیا، دکتر آجورلو، دکتر فرجی، دکتر فرشچی، دکتر کاشی و دکتر مدیری مورخ چهاردهم دیرماه 1393 تشکیل شد.

 

 

در این جلسه ابتدا میان اساتید جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی در مورد ریشه یابی تحولات منطقه بحث شد؛ دکتر حافظ نیا با بیان اینکه ریشه تمامی تحولات در منطقه را ژئوپلیتیکی هستند بر لزوم بررسی تحولات در دیدگاه ژئوپلتیکی تاکید کردند،آقای دکتر کاشی معتقد بودند با هر رویکردی ریشه بحران را می توان بطور دیگری تحلیل کرد، در این جلسه پس از طرح دیدگاههای دو طرف، دکتر سید یحیی صفوی به عنوان رییس موسسه و دبیر همایش روی عنوان ژئوپلیتیکی همایش تأکید کردند.

اهم مصوبات و تصمیمات این جلسه شامل:

•    انتخاب عنوان همایش " بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام"
•    تعیین سطح برگزاری همایش به صورت بین المللی
•    رایزنی و همفکری در مورد محورهای همایش


e-max.it: your social media marketing partner

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید